Vragen? Bel 023 - 525 7887 of stuur een mail naar info@kanishaarlem.nl
Vragen? Bel

Johannes Eerdmans

De Fries Johannes Eerdmans heeft een stijl ontwikkeld, die sterk doet denken aan de Romantische school. Hij werd op 15 oktober 1950 te Sneek geboren en groeide op in Bolsward.

Johannes Eerdmans interesseerde zich al van kinds af aan voor het tekenen van klein formaat zeilschepen. Hij volgde enige tijd de opleiding aan de Leeuwarder Kunstacademie “Vredeman de Vries Stichting” maar kwam daar snel tot de ontdekking dat het werken in groepen en het maken van abstracte kunst hem in het geheel niet lag.

Johannes Eerdmans volgde vanaf die tijd zijn eigen weg en bleef tekenen en schilderen naar eigen inzicht. Zijn voorkeur gaat uit naar het schilderen van stillevens, maar ook schildert Eerdmans stadsgezichten scheepjes en zomerlandschappen.

Hoe langer Eerdmans schildert des te meer waardering krijgt hij voor de oude meesters; zonder overigens een bepaalde voorkeur te hebben. Die inspiratie is duidelijk aan het werk van Johannes Eerdmans af te zien. Kenners roemen de bijzondere sfeer die uit gaat van zijn schilderijen.

Helaas maakt Eerdmans vanwege zijn gezondheid geen nieuwe schilderijen meer.